DỊCH VỤ DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT

Chợ Việt

Khám phá ngay

Món ngon Việt

Khám phá ngay

Hành chính

Tìm hiểu

TÌM DỊCH VỤ

THEO ĐỊA PHƯƠNG

2 doanh nghiệp
1 doanh nghiệp
4 doanh nghiệp
1 doanh nghiệp
3 doanh nghiệp
17 doanh nghiệp
1 doanh nghiệp
3 doanh nghiệp
67 doanh nghiệp

TÍNH NĂNG CỦA DỊCH VỤ HÀN QUỐC

Tìm dịch vụ

Khám phá cách dịch vụ gần bạn hoặc tìm dịch vụ phục vụ người Việt tại Hàn một cách nhanh chóng

Tìm thông tin

Cung cấp các bài viết liệt kê thông tin hữu ích cũng như kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc đến các doanh nghiệp Việt

Đánh giá dịch vụ

Để lại ý kiến động viên hoặc góp ý cho dịch vụ để hệ sinh thái doanh nghiệp Việt tại Hàn ngày một phát triển

Quảng bá dịch vụ

Đăng thông tin doanh nghiệp của bạn để tiếp cận khách hàng online dễ hơn và xuất hiện trong các công cụ tìm kiếm

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

₩ 0

₩ 0

Miễn phí

₩50000

một lần

₩40000

Một tháng