Các kênh Youtube phục vụ người Việt

Có rất nhiều kênh youtube nhắm đến đối tượng là người Việt ở Hàn Quốc hoặc quan tâm đến Hàn Quốc

Cục du lịch Hàn Quốc (KTO – Imagine Your Korea)

Nội dung chủ yếu: Thông tin du lịch

Hari won

Nội dung chủ yếu: Giải trí

Jumi ơi Hàn Quốc

Nội dung chủ yếu: Làm đẹp

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *