Phở số một

Contact Information
Location
Detailed Information

Quán chuyên đồ ăn 3 miền Việt Nam, cố gắng học hỏi và đầu tư nguyên liệu tươi ngon ,không gian quán đẹp, phục vụ thân thiện cùng vs tiêu chí ngon bổ rẻ